Điều khoản và Điều kiện – Quy tắc Ombox

1. Điều khoản chung

 • Bằng cách truy cập, duyệt hoặc sử dụng trang web ombox.vn (“trang web”) hoặc bất kỳ dịch vụ nào của công ty TNHH Ombox (“Ombox”), quý vị thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý ràng buộc bởi những điều khoản sử dụng (“những điều khoản này”)
 • Nếu quý vị không đồng ý chấp nhận ràng buộc bởi những điều khoản này thì không thể truy cập hay sử dụng “trang web”
 • Ombox có quyền sửa đổi và cập nhật các điều khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, quý vị đã được cảnh báo xem xét lại các điều khoản sử dụng đăng tải thường kỳ trên trang web của chúng tôi. Việc sử dụng hay truy cập tiếp tục của quý vị vào trang web chúng tôi sau khi các thay đổi đã được đăng tải đồng nghĩa với việc quý vị chấp nhận thay đổi đó.
2. Các nghĩa vụ của người sử dụng; sử dụng trang web và tài khoản
 • Chỉ sử dụng trang web cho mục đích cá nhân phi thương mại, đồng thời tuân thủ những điều khoản này. Quý vị sẽ chịu trách nhiệm về việc trao đổi thông tin của mình, gồm truyền dẫn, đăng tải thông tin và chịu trách nhiệm về các hậu quả của việc trao đổi thông tin với trang web.
 • Chịu toàn bộ trách nhiệm và rủi ro liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi và hiểu rõ các chức năng có trong trang web của chúng tôi không được đảm bảo liên tục hoặc hoàn toàn không xảy ra lỗi, không nhiễm virut hoặc các yếu tố gây hại khác.
 • Cố gắng can thiệp vào trang web hoặc mạng lưới an ninh của Ombox bằng mọi cách hoặc cố gắng sử dụng các dịch vụ trang web để truy cập trái phép vào bất cứ hệ thống máy tính nào khác.
 • Chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật cho tài khoản và mật khẩu của mình. Đồng ý chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động diễn ra dưới danh nghĩa tài khoản và mật khẩu của mình.
 • Đồng ý thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp sử dụng trái phép tài khoản của mình hoặc các vi phạm an ninh khác
 • Chịu trách nhiệm về mọi hành vi sử dụng tài khoản kể cả việc sử dụng trái phép ngoại trừ trường hợp việc sử dụng đó không thể ngăn cản một cách hợp lý bởi quý vị.
 • Chỉ sử dụng trang web của chúng tôi cho những mục đích hợp pháp.
3. Tư cách thành viên
 • Ombox hoạt động trang web nhằm đem lại cho khách truy cập cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về các lợi ích mà chúng tôi cung cấp, trở thành thành viên, thanh toán cho các dịch vụ và sản phẩm đã cung cấp (“Đăng ký”) và liên lạc với Ombox về các thắc mắc hoặc bất kỳ vấn đề liên quan nào.
 • Trang web áp dụng cho những người đăng ký từ mười tám tuổi trở lên và không bị tạm hoãn hoặc xóa bỏ bởi Ombox vì bất kỳ lý do gì (“Một thành viên”).
 • Tư cách thành viên của Ombox không cung cấp cho quý vị bất kỳ quyền hạn đặc biệt nào và không được có bất kỳ yêu sách nào đối với Ombox.
 • Ombox có quyền hủy bỏ tư cách thành viên của quý vị với bất kỳ lý do nào và bất kỳ lúc nào nếu quý vị vi phạm các Điều khoản và chính sách riêng tư mà không cần phải báo trước cho quý vị.
 • Ombox có quyền đơn phương thay đổi hoặc chỉnh sửa toàn bộ hoặc một phần của nội dung tư cách thành viên này bất cứ lúc nào, và các thay đổi, chỉnh sửa đó có hiệu lực ngay lập tức sau khi được thông báo trên trang web của chúng tôi. Quý vị có quyền tiếp tục sử dụng nội dung dành cho thành viên trên trang của chúng tôi nếu quý vị đồng ý với các điều khoản thay đổi về các nội dung liên quan đến tư cách thành viên. Bất cứ lúc nào quý vị nhận thấy các điều khoản và điều kiện về tư cách thành viên không còn phù hợp với quý vị, quý vị nên ngay lập tức ngưng sử dụng các nội dung dành cho thành viên trên trang của chúng tôi.
 • Nếu ngưng truy cập vào các nội dung dành cho thành viên trên trang của chúng tôi, quý vị đồng ý bị tước đi tất cả các lợi ích còn lại trong tài khoản của quý vị (nếu có).
4 Đăng ký tháng
 • Khi mua hàng tháng, nghĩa là quý vị đã đồng ý trả phí trước và có định kỳ theo mức giá hiện tại và đồng ý trả toàn bộ chi phí có định kỳ cho tới khi hủy đăng ký mua.
 • Theo như trên trang web của chúng tôi, chúng tôi cung cấp nhiều hình thức thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn chuyển khoản, tín dụng và thẻ ghi nợ hoặc tiền mặt khi giao hàng. Dù thanh toán theo hình thức nào, thành viên vẫn phải xác nhận rằng đã thanh toán tiền trước ngày thanh toán theo mức giá hiện hành theo yêu cầu đưa ra trên trang web và qua email.
 • Khi Thành viên lựa chọn phương pháp thanh toán tiền ngay sau khi nhận hàng, họ sẽ thanh toán đầy đủ cho sản phẩm vào thời điểm giao nhận.
 • Khi thành viên lựa chọn thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng, họ sẽ thanh toán cho tài khoản sau:
  • Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH ombox
  • Số tài khoản ngân hàng: 0071001137813
  • Tên ngân hàng: 0071001137813
  • Địa chỉ ngân hàng: Số 05 Công trường Mê Linh, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
  • Mã Swift: BFTV VNVX 007
 • Khi thành viên đăng ký và được cho vào danh sách, Ombox sẽ tự động tính phí đăng ký tháng cho quý vị vào chu kỳ thanh toán kế tiếp.
 • Tùy vào hình thức thanh toán, Ombox hoặc là sẽ nhắc nhở quý vị thanh toán hoặc tự động xử lý phí thanh toán hàng tháng mỗi tháng theo mức giá hiện hành mà không cần phải thông báo trước cho quý vị hoặc phải được quý vị ủy quyền cho đến khi quý vị hủy đăng ký mua.
 • Chúng tôi sẽ hướng dẫn cách hủy bỏ Đăng ký tháng dưới đây trong mục “Điều khoản hủy bỏ”.

5. Giao hàng

 • Ombox việc giao nhận sẽ được thực hiện vào ngày 15 mỗi tháng. Nếu người nhận không có ở nhà, sẽ giao sản phẩm trực tiếp cho khách hàng bằng dịch vụ giao hàng tận nhà.
 • ombox sẽ thực hiện giao sản phẩm thêm hai lần nữa. Nếu vẫn không thể giao hàng thành công sau lần đó, thành viên có thể nhận sản phẩm từ văn phòng Ombox.
 • Thành viên không được phép làm chậm trễ việc thanh toán khi việc giao hàng thất bại.
 • Giao hàng miễn phí trừ khi có quy định cụ thể trên trang web của ombox trong quá trình kiểm tra.

6. Điều khoản hủy bỏ

 • Khi Ombox cung cấp một dịch vụ dựa trên việc đăng ký, thì thành viên có quyền hủy bất kỳ mục nào hoặc không phải làm theo những gì đã cam kết.
 • Thành viên tiến hành việc làm trên bằng cách liên hệ Ombox qua trang web, email, trò chuyện trực tiếp hoặc điện thoại. Khi đó, việc hủy đăng ký được chấp nhận ngay khi Ombox xác nhận bằng văn bản qua email.
 • Những điều khoản hủy bỏ phải được thực hiện trước ngày hủy bỏ cuối cùng, rơi vào ngày đầu tiên của mỗi tháng được nêu ở mục “Những câu hỏi thường gặp” và được trình bày trên web của Ombox.

7. Giới hạn cung cấp; Điều khoản hoàn trả; Bảo hành

 • Đối với những sản phẩm được giao ngoài lãnh thổ Việt Nam, xin lưu ý rằng việc bảo hành hoặc dịch vụ có thể không hợp lệ hoặc không được cung cấp và những sản phẩm này có thể không phù hợp với những quy định của quốc gia đến. Quý vị có trách nhiệm đảm bảo rằng những sản phẩm này có thể được nhập khẩu hợp pháp vào quốc gia đến.
 • Do tính chất của dịch vụ sản phẩm công khai, quý vị không thể hoàn trả bất kỳ sản phẩm hoặc yêu cầu hoàn trả bất kỳ dịch vụ Ombox nào mà quý vị nhận.
 • Tuy nhiên, nếu thành viên quan tâm về những sản phẩm đó, chúng tôi rất chào đón những ý kiến phản hồi thông qua trang web, email, trò chuyện trực tiếp hoặc số điện thoại được nêu trên trang web của chúng tôi và Ombox sẽ cố gắng giải quyết vấn đề kịp thời.
 • Những sản phẩm được cung cấp qua trang web của chúng tôi sẽ được bảo đảm bằng điều khoản bảo hành đối với những mô tả về sản phẩm (nếu có). Những điều kiện cụ thể về bảo hành (nếu có) cũng được đính kèm theo sản phẩm.

8. Thông tin sản phẩm, giới hạn về số lượng

 • Ombox luôn cập nhật những thông tin trên trang web của chúng tôi. Ombox cố gắng đảm bảo rằng những thông tin trên trang web luôn đầy đủ và đáng tin cậy. Tuy nhiên, Ombox không thể đảm bảo cũng như chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến tín chính xác, tính hiện hữu hoặc tính đầy đủ của những thông tin trên trang web của chúng tôi. Ombox có thể sữa chữa một vài thông tin có thể chứa lỗi định giá, lỗi in hoặc những lỗi khác hoặc những thông tin không chính xác mà không phải chịu trách nhiệm.
 • Ombox có thể sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ những thông tin trên trang web của chúng tôi và có quyền thay đổi này mà không phải thông báo trước cho những người đã, đang và sẽ truy cập vào trang web của chúng tôi.
 • Ombox cũng có quyền giới hạn số lượng được mua của thành viên và sửa đổi, tạm hoãn hoặc chấm dứt bất kỳ sự kiện hoặc quảng bá bất cứ lúc nào mà không phải thông báo (bao gồm sau khi đơn hàng đã được gửi hoặc xác nhận).
 • Ombox không bảo đảm tất cả những sản phẩm được nêu trên trang web của chúng tôi sẽ có sẵn mọi lúc.

9. Quyền sở hữu:

 • Quý vị công nhận và đồng ý rằng nội dung (ngoài nội dung có thể được những thành viên nộp), tài liệu, văn bản, hình ảnh, video, đồ họa, thương hiệu, logo, biểu tượng, âm nhạc, phầm mềm và những yếu tố khác có trên trang web là tài sản của Ombox và những người cấp phép của chúng tôi và đươc bảo vệ bằng bản quyền, thương hiệu và/hoặc những quyền sở hữu và điều luật khác.
 • Quý vị không đồng ý bán, cấp phép, thuê, phân phối, sao chép, mô phỏng, truyền tải, trưng bày, thực hiện công khai, phát hành, sửa đổi, biên tập, chỉnh sửa hoặc tạo những tác phẩm từ bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào trên trang web. Tất cả những thương hiệu đều là tài sản của những chủ sở hữu chúng. Tất cả những nội dung của trang web chúng tôi thuộc bản quyền của Ombox. Tất cả quyền lợi đã được bảo hộ.
 • Ombox nghiêm cấm đăng tải bất kỳ nội dung nào vi phạm hoặc xâm phạm quyền bản quyền và/hoặc quyền sở trí tuệ (bao gồm quyền riêng tư và công khai) của bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào. Nếu quý vị tin rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web này xâm phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của quý vị, quý vị phải thông báo cho chúng tôi về những khiếu nại liên quan đến xâm phạm bản quyền.

10. Quyền riêng tư và thu thập dữ liệu

 • Dữ liệu cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email được thu thập từ Thành viên nhằm mục đích giao hàng, quản lý và thông tin liên lạc chung đối với thành viên và việc phân tích, tối ưu hóa sản phẩm cũng như dịch vụ.Tìm hiểu them chính sách bảo mật của Ombox tại đây.
 • Dữ liệu kỹ thuật số bao gồm địa chỉ email, mật khẩu, tài khoản mạng xã hội và dữ liệu thu thập được từ dịch vụ phân tích thứ ba như dịch vụ phân tích Google và Facebook được ghi nhận để quản lý và tối ưu hóa trang web của Ombox, email và những nền tảng kỹ thuật số khác được dùng để giao tiếp với Thành viên.
 • Dữ liệu được lưu trữ cho đến khi Thành viên yêu cầu xóa bỏ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của Ombox.
 • Dữ liệu của thành viên có thể được thành viên xem lại, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ khi yêu cầu đến support@ombox.vn.
 • Dữ liệu được Công ty TNHH ombox lưu trữ, số đăng ký: 0314088679, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000, SĐT: +84839339123.

11. Những trang web khác

 • Ombox không bảo hành cho bất kỳ hình thức liên quan đến trang web không phải của ombox mà quý vị có thể truy cập trực tiếp hoặc liên kết từ trang web.
 • Siêu liên kết có trong trang web chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho quý vị, và ombox không quy định hoặc không bảo đảm liên quan đến tính chính xã, tính khả dụng, tính phù hợp và an toàn của thông tin được cung cấp trên các trang web không phải của ombox.
 • Ombox không xác nhận, cam đoan hay đảm bảo cho bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được cung cấp bởi hoặc thay mặt bên thứ ba trên trang web.

12. Bồi thường và giới hạn trách nhiệm

 • Quý vị phải chịu tất cả các trách nhiệm và rủi ro cho việc sử dụng trang web và các tài liệu bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thông tin nào trên trang web.
 • Trong bất kỳ trường hợp nào, Ombox hay bất kỳ giám đốc, quản lý, nhân viên, cổ đông, đối tác hay đại lý của Ombox sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do sự cố, sự gián tiếp, theo hình phạt, để làm gương hoặc do hệ quả (bao gồm thiệt hại liên quan đến tổn thất về lợi nhuận, sự gián đoạn, tổn thất thông tin kinh doanh, hoặc bất kỳ việc thua lỗ tiền bạc nào khác) liên quan đến bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, hành vi, vụ kiện hoặc việc tố tụng khác phát sinh từ những điều khoản của việc sử dụng bao gồm mà không giới hạn việc sử dụng của quý vị trong việc dựa theo, truy cập hoặc khai thác trang web chúng tôi, các tài liệu hoặc bất kỳ phần nào của tài liệu hay bất kỳ quyền nào cấp cho quý vị dưới đây, thậm chí nếu Ombox đã thông báo những khả năng có thể xảy ra của các thiệt hại dù cho hành động đó dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm sự lơ đãng), việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các trường hợp khác.
 • Quý vị phải bồi thường, không làm phương hại và bảo vệ Ombox, công ty mẹ, công ty con, văn phòng, chi nhánh và những người quản lý, giám đốc, đại lý và nhân viên chi nhánh tương ứng khỏi bất kỳ hoặc tất cả khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, phí và chi phí bảo vệ bao gồm phí luật sư theo bất kỳ trường hợp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng của quý vị đối với trang web của chúng tôi, việc vi phạm các điều khoản này hoặc nội dung, điều khoản riêng tư được quý vị đăng lên trang web hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền của bên thứ ba.

13. Độ tuổi và trách nhiệm

 • Quý vị phải chứng minh và đảm bảo rằng đủ độ tuổi hợp pháp để dùng trang web của chúng tôi và thực hiện những nghĩa vụ pháp lý ràng buộc cho bất kỳ trách nhiệm nào mà quý vị có thể gặp phải khi sử dụng trang web của chúng tôi. Quý vị đồng ý chịu trách nhiệm về tất cả việc sử dụng trang web (cũng như đối với việc sử dụng tên thành viên và mật khẩu của quý vị bởi những người khác, bao gồm mà không giới hạn trẻ vị thành viên sống chung với quý vị). Quý vị phải đồng ý giám sát tất cả việc sử dụng bởi những trẻ vị thành niên của trang web theo tên và tài khoản của quý vị.

14. Thông tin bảo mật

 • Quý vị phải đảm bảo rằng thông tin bảo mật (được xác định dưới đây) mà quý vị có được thông qua việc ký kết và sử dụng trang web của chúng tôi thuộc thông tin sở hữu, bảo mật, có giá trị của Ombox và người cấp phép và quý vị đồng ý rằng trong suốt quá trình sử dụng trang web chúng tôi và thời gian sau đó, sử dụng hoặc tiết lộ với bất kỳ người nào khác những thông tin bảo mật nêu trên mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Ombox trừ trường hợp được yêu cầu bởi luật áp dụng.
 • Theo những mục đích của trang web chúng tôi: “Thông tin bảo mật” có nghĩa là bất kỳ và toàn bộ dữ liệu, thông tin, chứng từ, phần mềm và tài liệu liên quan đến việc kinh doanh và quản lý của Ombox, thành viên của Ombox, chi nhánh, người cấp phép hoặc người được cấp phép mà được cho là bảo mật hoặc được xem xét là bảo mật bao gồm nhưng không giới hạn: nghiệp vụ và mô hình kinh doanh, các quy trình, sản phẩm thiết kế, định giá, quảng bá kế hoạch kinh doanh, cơ hội kinh doanh, tài chính, nghiên cứu, phát triển, bí quyết, bí quyết thương mại, tài liệu đào tạo, nhân sự, khách hàng, phương pháp, nội dung trang web thuộc về người khác và quyền sở hữu trí tuệ khác.

15. Luật áp dụng

 • Trang web của chúng tôi được kiểm soát, vận hành và quản lý bởi Ombox theo luật pháp Việt Nam. Trang web có thể được truy cập trên tất cả các tỉnh thành và khu vực lãnh thỗ của Việt Nam, cũng như những nước khác trên toàn thế giới. Đối với mỗi quyền thực thi pháp lý có luật quy định khác với quyền thực thi pháp lý của pháp luật Việt Nam về truy cập trang web của chúng tôi, quý vị phải đảm bảo và đồng ý rằng tất cả các vấn đề liên quan đến việc truy cập, sử dụng trang web của chúng tôi phải chịu sự quản lý bởi pháp luật Việt Nam (mà không cần xem xét đến các mâu thuẫn của các quy tắc luật lệ).
 • Quý vị phải đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các tranh chấp phát sinh từ, theo hoặc liên quan đến những điều khoản này, bao gồm mà không giới hạn giá trị pháp lý, diễn giải, việc thực hiện và vi phạm sẽ được trình lên tòa án Việt Nam, các trọng tài hoặc các cơ quan giải quyết tranh chấp hợp pháp khác và cam kết rằng quý vị thực hiện việc này trên tinh thần tự nguyện.

16. Hợp đồng

Nếu quý vị muốn liên hệ trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ Ombox qua support@ombox.vn hoặc thông qua số điện thoại +84839339123.