Chính sách bảo mật

  • Dữ liệu cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email được thu thập từ Thành viên nhằm mục đích giao hàng, quản lý và thông tin liên lạc chung đối với thành viên và việc phân tích, tối ưu hóa sản phẩm cũng như dịch vụ.Tìm hiểu them chính sách bảo mật của Ombox tại đây.
  • Dữ liệu kỹ thuật số bao gồm địa chỉ email, mật khẩu, tài khoản mạng xã hội và dữ liệu thu thập được từ dịch vụ phân tích thứ ba như dịch vụ phân tích Google và Facebook được ghi nhận để quản lý và tối ưu hóa trang web của Ombox, email và những nền tảng kỹ thuật số khác được dùng để giao tiếp với Thành viên.
  • Dữ liệu được lưu trữ cho đến khi Thành viên yêu cầu xóa bỏ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của Ombox.
  • Dữ liệu của thành viên có thể được thành viên xem lại, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ khi yêu cầu đến support@ombox.vn.
  • Dữ liệu được Công ty TNHH ombox lưu trữ, số đăng ký: 0314088679, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000, SĐT: +84839339123.